Hjälpa till på gymmet

Hjälpa till på gymmet

Jag har ju tränat ganska mycket och länge och nu så har de på mitt gym frågat mig om jag kan tänka mig att ställa upp och hjälpa till lite som PT. Jag tackade ja till det. Det är inte fel att kunna lära ut sina kunskaper till andra så att de får en bra start och en positiv känsla när de ska träna. Hoppas på att jag ska kunna lära ut bra bara så att de gillar mig!

Leave a Reply